kurumsal kimlik tasarimi

Kurumsal Kimlik Tasarımı Niçin Önemlidir?

Kurumsal kimlik tasarımı bir firmanın veya kuruluşun markalaşma süreci içerisinde adım adım var olabilmesinde ki süreci temsil eder. En büyük katkısı ise işletmenin kendisini tanıtabilmesini sağlayacak bir imaj oluşturabilmesine katkı sunmasıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Ne Demektir?

Kurumsal kimlik tasarlamak pazarlama stratejisinin ilk basamağı olarak kabul edilir. Kurumların markalaşmasında önemli bir adım olan kurumsal kimlik tasarım sürecinde hedef kitleye markayı tanıtabilmek mümkün hale gelir. Bu anlamda en genel tanımı ile kurumsal kimlik işletmenin tanıtıcı görsellerinin tümünü barındırır. Dışarıdan bakıldığında kurumun ne ile ilgili faaliyette bulunduğu ve stratejisi daha rahat fark edilebilir. Burada önemli olan yalnızca tasarımsal faaliyetlerde tanıtım amacı sağlamak değil markanın zihinlerde daha kolay hatırlanabilmesini sağlayacak görsel öğeleri de barındırmaktır.

Kurumsal Kimlik Tasarımının Önemi Nedir?

Kurumsal kimliğin önemi işletmeler için büyük bir önem taşır. Özellikle piyasalarda oluşan rekabette sağlam kalabilmek ve bu işi yapan diğer sektörlerden ayrılabilmek için önemlidir. Kurumsal kimlikte oluşturulan görsel öğeler, renk tasarımı, harflerin sunuluşu görsel bir grafik oluşturulurken kullanılan tema kurumu yansıtmaktadır. Bu sebeple biçimsel olarak bir imaj oluşturabilmek için kurumsal kimlikten faydalanmak gerekir. Burada dışarıdan bakıldığında markanın sahip olduğu vizyon ve misyon rahatlıkla fark edilebilir.
Kurumsal kimlik tasarımının önemi kısaca:

  • Marka ile özdeşleşen bu tasarım her bakıldığında yapılan faaliyetlerin ne olduğunu, kurumsal olarak nasıl bir imaja sahip olduklarını fark edebilmeyi sağlar. Bu nedenle müşteri ile etkileşim kurmadaki İlk adım olarak görülebilir.
  • Kurumsal kimlik hedef kitle olarak görülen müşteri ağı ile hem duygusal hem de iletişimsel bağı arttırır.
  • Kurumun iyi bir imaj oluşturabilmesini destekler.
  • Marka ile müşteri arasında bir güven bağı oluşturur.
  • Rekabet ortamında daha çok fark edilebilmeyi ve ön plana çıkmayı sağlar.

Kurumsal kimlik günümüzde rekabetin çok olduğu piyasada öne çıkmanızı sağlayacak avantajları beraberinde getirir. Bu yüzden kurumsal kimliğinizi oluşturmak açısından Theta Medya ile iletişim kurabilirsiniz.

thetamedyalogobeyaz

Firmaların; kreatif tasarımlarla kurumsal kimlik oluşturmalarına, yeni fikirlerle markalarını güçlendirmesine, dikkat çekici stratejiler ile sosyal medyada iz bırakmalarına yardım ediyoruz..

Email:

info@thetamedya.com bilgi@thetamedya.com

Telefon:

+90 552 935 9883

Adres:

Efeler mah 1441sk 3/14 AYDIN

Sayfalar

Copyright © 2021. Theta Medya